Vysoce citlivé lidi – 10 skvělých tipů, jak zvládat Hypersenzitivitu a využít ji ve svůj prospěch

Několik let na sobě vnímám převýšenou citlivost a hlubokou empatií k lidem v okolí. Dlouho jsem to neřešila, protože ještě před pár lety to bylo mimo mainstreamové téma, a proto jsem se o tom také s nikým nebavila. Styděla jsem se za svoji přecitlivělost a brala jsem ji jako svoji slabinu. Hodně lidí mě na to také upozorňovalo poznámkami typu: „Neber si to tak osobně“, „Nebuď tak příliš citlivá, život není pohádka“ atd…

Vytvářela jsem si různé neviditelné brány kolem sebe v nekomfortních a nepříjemných situacích. Každý člověk se v takových situacích snaží bránit a zrovna já jsem se z negativních vzpomínek dostávala celý den a někdy až týden. 

Kvůli odmítání mých pocitů se ve mně hromadilo spoustu nežádoucí energie. Žila jsem poloviční život, ve kterém jsem nebyla spokojená. Nedokázala jsem fungovat v souladu se svojí myslí ani tělem.

Když jsem před 10 lety začala cestovat, tak každá země mi připadala jako neuvěřitelný „Avatar“! Všechno jsem obdivovala a hlavně hluboce prociťovala!

Když jsem se ptala přátel, jak se jim líbilo například v africkém Senegalu či na ostrově Bali, tak jsem slyšela převážně jen negativní vzpomínky: „Byli všude odpadky a chtěli nás na každém kroku obrat!“

Dlouho jsem vzpomínala na to, zdali jsem měla alespoň jeden den takové zkušenosti a zjistila jsem, že moje oči tohle prostě neviděli.

Není to kvůli tomu, že jsem si toho nevšímala. Vnímala jsem úplně jinou dimenzi, jako kdybych byla v paralelním světě :).

Poslední rok jsem se pustila do hlubšího hledání a studování tohoto tématu. A přišla jsem na to, že jsem jednoduše „vysoce citlivý člověk“.

Kdo to je „vysoce citlivý člověk“?

Zkratka z angličtiny HSP – High sensitive person

Tito lidé mají velmi silnou hypersensitivu na externí podněty, vysoce emociální reaktivitu a hluboké kognitivní zpracování. Takže zjednodušeně řečeno, vysoce citlivého člověka poznáte podle toho, jak reaguje nejen na vnitřní, ale také na vnější podněty. Podobný člověk také hluboce přemýšlí, než jsme zvyklí u ostatních lidí.

Pokud vám již nějakou dobu někdo říká, že jste „náročná“ nebo „přecitlivělá“ a berete si všechno příliš osobně, tak mám pro vás výbornou zprávu! Jste jedinečná a vysoce citlivá osoba, která má velký životní dar. Umíte vnímat, slyšet a vidět, co ostatní nedokážou. Máte také vysoce rozvinutou empatii, dokážete se na ostatní lidi hluboce naladit a vcítit se do nich.

Hypersenzitivita může být vrozená či získaná (často nějakou traumatickou událostí) nebo kombinace obojího.

Hypersenzitivita by se dala přeložit jako přecitlivělost, jenže toto slovo má v češtině dost negativní nádech posměchu. Přecitlivělost je spíše situační reakce na různé podněty, zatímco hypersenzitivita může být více geneticky podmíněna.  

Dnes se převážně používají pojmy jako „vysoká citlivost“, „vysoce citliví lidé“, „vysoce senzitivní osoby“.

Vysoce citliví lidé se cítí být odděleni od ostatních. Cítí se nepochopeni a obvykle nevědí proč. Prostě si neuvědomují, že mají vlastnost, která vysvětluje všechny ty matoucí symptomy a výstřednosti.

„Nejde o duševní nemoc. Hypersenzitivní lidé mají vysoce citlivou nervovou soustavu, která zpracovává okolní podněty daleko intenzivněji.“

Vysoce citliví lidé jsou také více náchylní k alergiím a citlivosti na jídla, chemické látky, léky atd. Jsou také náchylnější k tomu být přehlceni podněty, a tím také k většímu stresu – což pak vede k dalším, zejména zdravotním problémům. Avšak citlivost sama o sobě není nic, co by se mělo napravovat, ale musíme se naučit ji zvládat.

Vysoce citlivá osoba má zvýšenou emoční intenzitu a smyslovou citlivost 

Asi není překvapením, že tento rys se často vyskytuje u umělců, protože je přímo spojen s nadáním, tvořivostí a empatií. Vysoce senzitivním jedincům ovšem také více hrozí například deprese a jiná duševní onemocnění. Stejně tak více inklinují k syndromu vyhoření, protože se snadno přetíží. Pokud jste rovněž vysoce citlivá osoba, je tedy nutné s tím počítat a vyhledávat prostředí, ve kterých se budete cítit dobře.

Dokážete se snadno spojit s ostatními. Funkčně citliví lidé jsou organizovaní, promyšlení, reflexivní, s dobrými osobními hranicemi a skvělými dovednostmi, které jsou ohleduplné, empatické a tyto kvality vás předurčují k optimalizovanému výkonu v mnoha pracovních prostředích.

Vysoce citliví lidi jsou vnímavější a empatičtější, ale také mají velice blízko k neurotizujícím projevům, jako jsou zvýšená úzkostlivost, strach, obavy, nejistota nebo nerozhodnost. Mohou mít i častější problémy se změnami nálad nebo problémy se spánkem, kdy obtížně usínají nebo se často či časně probouzejí. Když se příliš soustředíte na detaily, vaše perspektiva je ovlivněna vašimi vlastními pocity, fixovanými na něco specifické. Přikládáte tomu příliš velký význam a nadměrnou reakci, ačkoli ostatní lidé ji nemusí vůbec vnímat. 

“Vysoce senzitivní lidi mají také citlivější část mozku nazývanou insula, která reaguje na nepříjemné stimuly. Pokud patříte mezi HSP, tak vás může rozčilovat například tikot mechanických hodin :-).“

Trochu historie

V Česku se o hypersenzitivitě příliš nemluví, přitom je jí „postiženo“ zhruba 15 až 20 % lidské populace. Postiženo je záměrně v uvozovkách, nejde totiž o nemoc ani duševní poruchu, ale o citlivější nervový systém, který zpracovává okolní podněty daleko intenzivněji, než je tomu u běžných lidí.

Není to žádný módní trend…

To, že téma vyšší citlivosti není žádný současný výmysl, dokazují práce a výzkumy mnoha vědců, psychologů i lékařů. Zatím, bohužel, převážně v zahraničí. V angličtině je takový člověk označován jako Highly Sensitive Person (HSP), v německy mluvících zemích jsou tito lidé nazýváni Hochsensible Menschen.

První rozsáhlejší vědecký průzkum na toto téma provedla psycholožka Dr. Elaine Aron společně se svým mužem v devadesátých letech minulého století na univerzitě v Kalifornii. V současné době probíhají výzkumy tohoto tématu na více než padesáti univerzitách po celém světě.

„’V dětství a dospívání může být hypersenzitivní dítě mylně diagnostikováno jako dítě s poruchou pozornosti, hyperaktivitou nebo s ADHD.“

10 skvělých tipů, jak denně zvládat Hypersenzitivitu a využít ji ve svůj prospěch.

Pro vysoce senzitivní lidi doporučuji některé zásady, které pomůžou jejich citlivost zvládat. Ignorování a popírání vysoké citlivosti může vést k dlouhodobým problémům. Tento seznam jsem vytvořila na základě svých osobních zkušeností. Tyto kroky mně pomohly moji hypersenzitivitu více pochopit a poznat víc do hloubky.

  1. Omezte počet úkolů, kterým se věnujete. Vyhněte se syndromu vyhoření tím, že si budete všímat varovných signálů, například úzkosti. Své hluboké myšlenky a pocity si zapisujte – když je svěříte papíru, nebudou vás tolik tížit v hlavě. Myslete na to, že nejdůležitější je vnitřní klid, a proto je důležité kontrolovat neustálý příliv negativních myšlenek. Právě kvůli nim si zvykneme komplikovat život, máme tendenci vytvářet si domněnky a brát si věci příliš osobně. Zapisujte si vše, co vám prochází hlavou. 
  2. Buďte kreativní – některá z rukodělných činností může fungovat jako výborná odpočinková terapie či pomoc. Pokud jste nikdy nic netvořili, zvolte si pro začátek něco, co nevyžaduje velkou dovednost. Antistresové omalovánky či tvorba domácí dekorace je velmi odlehčující pro hypersenzitivní osoby.
  3. Odpočinek pro hypersenzitivní osoby je velmi důležitý. Neustálý kontakt s různými vjemy a prožitky je ohromně vyčerpávající. Lidé potřebují vypnout. Pravidelný odpočinek, klid a samota jim přináší možnost se znovu nadechnout, získat energii.
  4. Co nejvíce používejte přírodní materiály. Všude co to jen jde, doma i v práci. Preferujte dřevěný nábytek, dřevěné podlahy, proutí, sklo, porcelán, bavlnu a v oblečení vyřaďte směsové materiály nebo co oblečení z umělin.
  5. Nevytvářejte si hranice. Imaginární brány či neprostupné emoční zdi. Maskování stojí velké úsilí a může vás to vyčerpávat. Pokud už máte pocit, že svoje pocity nezvládáte, tak si naplánujte pobyt v přírodě či buďte chvíli o samotě.
  6. Prostudujte knihy o emocích – pro každého vysoce senzitivního člověka by to měla být povinná četba. Pokud máte hypersenzitivní děti, měli byste jim zkusit vysvětlit trochu více k tomu, jak vlastně emoce fungují a pomoci jim nebo je naučit jejich emoční stavy zvládnout.
  7. Meditujte, cvičte jógu nebo tančete a sportujte. Cvičení pomáhá snížit úzkost a chrání před fyzickým a psychickým vyčerpáním. Jóga je pro HSP nejlepší, ale dělejte, co vás baví.
  8. Vyhýbejte se negativním zprávám v médiích, jako jsou televizní či rozhlasové zprávy, informace o neštěstích,  přírodách katastrofách, krimi zprávy, sledování či čtení různých hororů, pochmurných, strašidelných či negativně zaměřených článků apod. Buďte v obraze, ale všeho s mírou.
  9. Akceptujte, že jste jen pozorovatel – všude kolem nás dochází k různým změnám a událostem, které nemají jen pozitivní charakter a nemáme na ně často žádný vliv. Pokud bojujete s emocemi, možná vám pomůže uvědomění si toho, že vy jste jen pozorovatel všech těchto procesů.
  10. Snažte se být s lidmi, se kterými je vám dobře a vyškrtněte ze svého života lidi, kteří vám berou energii.

Pokud jste vysoce citlivá osoba, je tedy nutné s tím počítat a vyhledávat prostředí, ve kterých se budete cítit dobře a hlavně přirozeně.

Vytvořte si u sebe doma „bezpečný prostor“, kde můžete odpočívat a nabírat pozitivní energií. Na takovém místě se musíte cítit dobře a v bezpečí. Já jsem si vytvořila svůj pozitivní koutek v pracovně, kde jsem položila minerální kameny, různé vzpomínkové předměty a spoustu zajímavých knížek ke čtení. Denně si sedám na svoje „bezpečné místo“ a musím přiznat, že moje mysl je daleko klidnější.

Jsem za svoji hypersenzitivitu velice ráda, protože ji hodně využívám ve svoji kreativní činnosti. Vyrábím meditační maly a náramky z minerálních kamenů. Přírodní polodrahokamy se liší podle určité vibrace a síly. Podle toho se přiřazuje také jejich vlastnosti. Moji kolekci si můžete prohlédnout zde: https://deewa.cz/kategorie-produktu/sperky/

„Vneste světlo do svých pocitů a nechte je kvést ve svém těle.“ 

Zatímco budete pracovat s uvedenými doporučeními, mějte na paměti, že je naprosto v pořádku být citliví – a to se všemi silnými i slabými stránkami. Prociťujte si své hluboké myšlení k uvědomování si skrytých talentů a znovu se začněte zaměřovat na pozitivitu svých pocitů a na jejích nové možnosti.

Pokud se na to podíváte jako na dar, bude to obohacení života, stane se to vaší výhodou. Hypersenzitivita vám dá možnost nahlédnout dále, jít hlouběji ve svém vnímání, ve větší intenzitě vnímat druhé lidi, prožívat pozitivní emoce silněji, klidnější, vyrovnanější a uvolněnější. 

Získejte od svého života vše, co ve své hloubce nabízí. Sebepoznávání je dobrý začátek k tomu, aby se hypersenzitivita stala darem.

Pokud Vás tohle téma zajímá, tak jsem se víc rozepsala v mém eBooku Jak (Ne)komunikovat s energetickými upíry-příručka pro vysoce citlivé ženy, který si můžete zdarma stáhnout zde.

Ať vysoce senzitivní pocity jsou v souladu s vaší myslí a tělem. 

Natalie

Trochu historie

Jmenuji se Natalie, jsem profesionální tanečnice a vášnivá cestovatelka. Motivuji ženy, aby o svoje ženské tělo pečovaly. Hlavně proto, aby se cítily dobře a náš společný svět byl ve správné rovnováze. Vytvořila jsem techniky a styl tance, který vás provede vnitřní energetickou bránou. Najdete sebe sama hluboko uvnitř a uvolníte vnitřní bloky a napětí. Tancem je postupně odstraníte – transformujete do pohybu. Ukazuji směr, jak pracovat s negativní energii, a využít jí ve svůj prospěch. Můj příběh si přečtete zde. O své poznání se ráda dělím. Napsala jsem pro vás eBook ZDARMA : Jak (Ne)komunikovat s energetickými upíry Ke stažení je zde. >> Pokud máte rádi tanec a meditaci, tak vyzkoušejte taneční meditaci zdarma ,ve které zklidníte mysl a posílíte svoji vnitřní pozitivní energii.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů